Beslut om att avslå Telfri och Brandbergs ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-7477 - 15 augusti 2007

2007-08-15