Beslut om att godkänna ansökan om deltagande i auktion 3,6-3,8 GHz-bandet - 07-9177 - 25 september 2007

2007-09-25