Beslut om förlängt tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet för Interloop - 07-12242 - 23 november 2007

2007-11-23