Beslut om tillstånd för Nordisk Mobiltelefon att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 06-16065 - 15 augusti 2007

2007-08-15