Beslut om tillståndsvillkor för radiosändare i 3,5 GHz-bandet - dnr 06-13212 - 19 mars 2007

2007-03-19