Beslut - Avslag ansökan blocktillstånd i 28 och 32 GHz-banden - Telenor - 080116

2008-01-21