Beslut om ändring av tillstånds­villkor samt beslut om avslag av undantag från tillstånds­plikt för terminaler i nätet för Generic Telecom - 07-9180

2008-12-08