Beslut om avslag för utökat tillståndsområde för Generic Telecom AB - 08-5489

2008-09-19