Beslut om avslag om förlängning av tillstånd för Generic Telecom AB - 08-9101

2008-09-19