Beslut om tilldelning 1900-1905 MHz-bandet - 08-418 - 18 mars 2008

2008-03-18