Beslut om tilldelning 2500-2690 MHz-bandet - 08-417

2008-05-08