Underrättelse till Zinkgruvan Mining om användning av radiosändare utan tillstånd - 08-8185

2008-08-11