Beslut: Transtema AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess (FWA) i 10,5 GHz-bandet

2009-05-11