Beslut: Generic Telecom Sweden AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för digital landmobil radio - dnr 09-3415

2009-05-04