Beslut: Transtema AB-återkallat tillstånd på egen begäran - 09-11156

2009-12-16