Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för fri-tv via marknät - dnr 08-12046

2009-11-04

PTS har beslutat att Teracom har ett betydande inflytande på marknaden för utsändning av fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. Det innebär bland annat att:

  • Teracom ska vid varje rimlig begäran från programbolag med tillstånd att sända tv-program tillhandahålla distribution av fri-tv.
  • Teracom ska hålla ett kostnadsorienterat pris för fri-tv-distributionen. Kostnaden för tv-distributionen ska beräknas enligt den så kallade FDC-modellen (fullt fördelade kostnader), till faktiska historiska kostnader. Med historiska kostnader menas kostnader som operatören faktiskt har haft med beaktande av redan gjorda avskrivningar.
  • Teracom ska särredovisa kostnader och intäkter. Det betyder att interna priser och transaktioner mellan olika verksamheter inom företaget ska framgå av redovisningen.

För övriga skyldigheter se Avgörandet samt avsnitt 9 i beslutet.

Beslutet ersätter PTS beslut 2005-12-15.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Fri-tv: Kanaler som slutanvändare kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4.