Tillståndsbeslut 3,7 GHz - Telia Sonera - 09-2077

2009-11-06