Beslut avseende medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet - dnr 10-10444 och 10-10445

2010-12-22