Beslut om avslag på ansökan om frekvenstilldelning i 900 MHz-bandet - Hi3G - 10-7972

2010-09-21

PTS avslår Hi3G Access AB:s ansökan om frekvenstilldelning för att använda radiosändare med UMTS-teknik på, för dessa sändare, angivna platser intill dess att PTS beslut den 13 mars 2009 (dnr 08-12019) avseende tillstånd i 900 MHz-bandet vinner laga kraft eller, i förekommande fall, annat tilldelningsbeslut för bandet vinner laga kraft.