Beslut om ytterligare tilldelning i 450 MHz-bandet för AINMT - 10-781

2010-07-01

PTS har beslutat att bevilja AINMT:s ansökan om att deras frekvensmängd i 450 MHz-bandet utökas med 2×0,5 MHz till totalt 2×5 MHz.