Beslut om förlängning av tillståndsvillkor för tillstånd i 1800 MHz-bandet för Spring Mobil - 09-10246

2010-02-19