Beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet för Tele2 - 09-6991

2010-02-19