Beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet för Telenor - 09-7795

2010-02-19