Beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet för Telia Sonera - 09-6596

2010-02-19