Beslut om överlåtelse av tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Norrbottens län - dnr 10-4938

2010-08-04