Beslut om överlåtelse av tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Västerbottens län - dnr 10-4931

2010-08-04