Beslut om Försvarsmaktens frekvenstilldelning

2010-12-07

Detta beslut är sekretessbelagt. Här finns bara en text som beskriver innehållet i beslutet.