Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för nationell analog ljudradio via marknät - dnr 09-9697

2010-02-19

PTS har beslutat att Teracom har ett betydande inflytande på marknaden för utsändning av radio via marknät.

PTS har därför infört ett antal skyldigheter för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. I detta beslut finns skyldigheterna för Teracom.

Beslutet ersätter PTS beslut 2005-12-15.