Beslut - Tillståndsvillkor 2,1 GHz - Telenor - 11-1339

2011-03-30