Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet - 11-4936

2011-12-08