Beslut om ändring av tillståndsvillkor 900 MHz-bandet

2011-07-04

Med ny användning och med ytterligare en aktör i 900 MHz-bandet ökar risken för störningar på tågsystemet GSM-R. PTS har beslutat att bördan för att hantera störningar ska delas mellan användare av tågsystemet GSM-R och tillståndshavarna i 900 MHz-bandet.