Beslut om överlåtelse av tillstånd i 3,5 GHz-bandet - 11-2557/11-2561

2011-03-23