Beslut om överlåtelse i 1800 MHz-bandet - dnr 11-7801

2011-08-15

PTS medger att Tele2, Telenor och Spring Mobils frekvenser i 1800 MHz-bandet överlåts till Net4Mobility.