Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet - 11-4937

2011-12-09