Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet - dnr 10-6250

2011-10-17