Beslut om tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet 791-821/832-862- dnr 10-10534

2011-03-04