Föreläggande att tillhandahålla upplysningar om efterlevnaden av tillståndsvillkor i 800 MHz-bandet - dnr 11-10017

2011-11-08