Föreläggande Teracom - prissättning fri-tv och analog ljudradio via marknätet - dnr 11-4402

2011-12-01

Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK); fråga om skyldighet att hålla kostnadsorienterad prissättning för tillhandahållande av grossistprodukt programutsändningstjänster för distribution av fri-tv via marknätet till slutanvändare och nationell analog ljudradio via marknätet till slutanvändare. Föreläggandet avser 2011 års prissättning.