Omprövning av beslut att begränsa antalet tillstånd i 2010 MHz-bandet - dnr 11-4934

2011-11-25