Underrättelse till Hi3G om efterlevnaden av tillståndsvillkor i 800 MHz-bandet - dnr 11-10017

2011-12-14