Underrättelse till Telia Sonera om efterlevnaden av tillståndsvillkor i 800 MHz-bandet - dnr 11-10016

2011-12-14