Beslut om ansökan att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 12-1624

2012-03-15

Post- och telestyrelsen avslår Nordisk Mobiltelefon International AB:s ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 450 MHz-bandet.