Beslut om medgivande till överlåtelse i 3,7 GHz-bandet

2012-06-11

Beslut om medgivande till överlåtelse i 3,7 GHz-bandet från SB Broadband Sweden AB till Swedish Network Operator AB, enligt lagen om elektronisk kommunikation.