Beslut om överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz- och 2,6 GHz-banden

2012-02-07