Beslut om att upphäva begränsningsbeslut för 3,5 GHz-bandet - 14-12505

2014-12-15