Beslut om att upphäva begränsningsbeslut för 3,7 GHz-bandet - 14-12506

2014-12-15