Omprövningsbeslut Tele2 - RTTE-avgift - dnr 14-10044

2014-10-01

Omprövningsbeslut avseende Tele2:s RTTE-avgift för avgiftsåren 2011 och 2012 - dnr 14-10044