Beslut om förändrade tekniska villkor i 900 MHz-bandet (skydd för GSM-R) - dnr 15-4975

2015-05-18

PTS beslutar om förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.

Beslutet gäller för: