Beslut om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet - dnr 15-1514

2015-06-08