Beslut Inmarsat-tekniska villkor - dnr 16-7005

2016-08-03

Tekniska villkor för kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem.